Przyczyny zarządzania zmianą w organizacji

Zarządzanie zmianą w organizacji znane jest z języka angielskiego jako change management i określa się je jako kontrolę zmian w organizacji. Rodzaje wprowadzanych zmian mogą być niezwykle rozległe. Mogą one obejmować zmiany makrosystemowe, a więc zmiany w systemach, w strukturach oraz w programach. Zarządzanie zmianą w organizacji może obejmować również zmiany mikrosystemowe, a włączamy do nich wszelkie innowacje, modyfikacje oraz usprawnienia. Niektórzy dokonują również podziału zarządzania na te wynikające z przyczyn zewnętrznych, albo wewnętrznych, na zmiany reaktywne czy też planowane a także radykalne oraz inkrementalne.

Każdy, kto podejmuje się tego zadania musi zdawać sobie sprawę, że zarządzanie zmiana w organizacji http://4bp.com.pl/pl/i.5.0.0.0/Przeprowadzanie-organizacji-przez-zmiany.html to proces. Oczywiście, warto, a nawet należy przygotować dokładny plan, jednak trzeba mieć również świadomość, że nigdy nie jest to działanie przebiegające zgodnie ze schematami. Trzeba zdawać sobie również sprawę z tego, że nie wiadomo, co czeka nas na końcu tych zmian, nawet jeśli nasze cele są jasno określone! Każda zmiana musi zostać w pewien sposób zainicjowana. Najczęściej spotykamy się z pewnymi czynnikami, od których wszystko się zaczyna. Do tych czynników zaliczyć możemy konkurencję, gospodarkę, politykę, prawo, a także samych właścicieli, klientów, odbiorców czy też dostawców. Każda zmiana ma pewne etapy. W procesie zarządzania zmiana w organizacji możemy wyróżnić ich kilka. Z pewnością jest to np. ustalenie ogólnego celu organizacyjnego. Etap ten jest pierwszym i bardzo ważnym. Następnie należy rozważyć wielkości zmian oraz obszar. Kolejny etap nazywany jest zidentyfikowaniem kultury organizacyjnej. Kolejne dwa etapy to określenie ograniczeń krytycznych oraz aktywne włącznie pracowników w cały proces zmian. Ostatnia część może być jedną z najtrudniejszych. Dlaczego? Ponieważ pracownicy zazwyczaj opierają się wszelkim zmianą. Sprawny menedżer jest jednak w stanie szybko rozwiązać ten problem.