Przyczyny zarządzania zmianą w organizacji

Zarządzanie zmianą w organizacji znane jest z języka angielskiego jako change management i określa się je jako kontrolę zmian w organizacji. Rodzaje wprowadzanych zmian mogą być niezwykle rozległe. Mogą one obejmować zmiany makrosystemowe, a więc zmiany w systemach, w strukturach oraz w programach. Zarządzanie zmianą w organizacji może obejmować również zmiany mikrosystemowe, a włączamy do nich wszelkie innowacje, modyfikacje oraz usprawnienia. Niektórzy dokonują również podziału zarządzania na te wynikające z przyczyn zewnętrznych, albo wewnętrznych, na zmiany reaktywne czy też planowane a także radykalne oraz inkrementalne. Lees verder “Przyczyny zarządzania zmianą w organizacji”